Events & Invents
Fundació Acsar
Fundació Comtal
Diputació de Barcelona - Catàleg Àrea Igualtat
Diputació de Barcelona - Catàleg Àrea Ciutadania
Diputació de Girona - Catàleg Escènics