Una necessitat,
una proposta creativa


Des d'una actuació específica a un pla de treball.
Cada activitat, festival, esdeveniment, pla d'actuació i jornades són dutes a terme amb uns objectius, orientades a una població destinatària i amb uns resultats esperats concrets.

En aquesta línia, des de Lapsus apostem per construir actuacions que encaixin i s'adaptin a unes necessitats concretes i que, per tant, contribueixin a la difusió del principal objectiu pel qual han estat dissenyades.