Una altra manera de programar

Al marge de la realització d’actuacions puntuals, des de Lapsus oferim la possibilitat de programar cicles d’activitats, per formats o per temàtiques, que permeten incidir amb major grau en els resultats cercats de la intervenció cultural.

Alhora, també oferim packs anuals d’actuacions que integren la gestió del conjunt d’activitas i per tant n’estalvien temps, costos i esforços.

Packs temàtics:
Programacions de cicles de contes, animacions infantils, teatre, música i d’altres expressions escèniques socioculturals al voltant de: gènere, medi ambient, convivència intercultural, cultura de pau i solidaritat, alimentació saludable, cultura popular, etc. Alhora, també treballem en el disseny d’actuacions sobre d’altres temàtiques específiques que es duguin a terme als municipis.

Packs formats:
Packs d’activitats socioculturals a desenvolupar durant un període concret o al llarg de l’any, que no responen a una única temàtica sinó que contribueixen en el seu conjunt al desenvolupament cultural comunitari. Combinacions de contes, animacions, teatre, espectacles debat, circ, música i tot l’ampli ventall d’arts escèniques.